Moderna HR lösningar sparar miljarder.

Varje år renderar felrekryteringar och felaktig personalutveckling företag och organisationer kostnader på över 10 miljarder kronor. Bara i Sverige. Rekryteringar kan, inte minst för mindre företag, vara avgörande för framgång eller nederlag. När kontoret ska byggas om eller lönesystemet bytas ut kontrakteras proffs – det självklara borde vara att göra detsamma vid nyanställning eller rekrytering.

BEMANNINGSBRANSCHEN I KORTHET
 

  • Det finns 260.000 bemanningsföretag i världen
  • Störst omsättning har marknaden i USA, Kina och Japan
  • Branschen omsätter 3.954 miljarder kronor
  • 40 miljoner personer får ett jobb som uthyrd
  • 48 procent av uppdragen inom personalinhyrning är längre tid än tre månader
  • 25 procent av uppdragen som uthyrd är kortare än en månad
  • Majoriteten, 76 procent, av de som jobbar i bemanningsbranschen rekommenderar sina bekanta att jobba i branschen
  • En orsak till att många väljer att jobba i bemanningsföretag är att de utvecklar sin kompetens eller erhåller ny kompetens
  • I Sverige sätter bemanningsbranschen 172.000 personer i jobb varje år.

Varför rekrytera via oss eller hyra personal? 

En kvalitativ studie om fördelar med att hyra personal.

Syftet med denna är att få en inblick i hur företag ser på rekrytering via bemanningsföretag. Vilka är de bakomliggande motiven till att hyra personal istället för att anställa och dess fördelar.

För att uppnå en maximal lönsamhet och samtidigt behålla kvalitet och ha snabba leveranser till kund, försöker företagen att minska på det bundna kapitalet. Vid en fastanställning kan det bli problematiskt ur denna aspekt då företaget efter en period inte längre är i behov av den fastanställda personalens kompetens. Trenden att hyra personal istället för att anställa har därför ökat.

Fördelar: flexibilitet, produktiv personal, undvika personalbrist, kompetens samt nytänkande. Baserat på vår undersökning har vi kunnat dra slutsats om att personalinhyrning även är en konkurrensfördel. Det är viktigt för företag att integrera konsulter i företaget med de fastanställda för att skapa en starkare gemenskapskänsla. Det är även viktigt med tydlighet när konsulter ska rekryteras.