INTER TEAM rekryterar personal inom alla yrkesområden, från städerskor till verkställande direktörer. Vi har inom verksamheten även vårdsektorn med vårdpersonal samt pedagogsektorn med behöriga lärare.

INTER TEAM BEMANNING ÅR 2000