INTER TEAM BEMANNING AB rekryterar och hyr ut personal inom alla yrkesområden, från städerskor till verkställande direktörer. Vi har inom verksamheten även vårdsektorn med vårdpersonal samt pedagogsektorn med behöriga lärare.

INTER TEAM BEMANNING ÅR 2000