INFORMATION TILL ER SOM SÖKER JOBBCOACHNINGS- OMSTÄLLNINGSFÖRETAGRing till oss och ställ frågor om jobbcoachningen/omställningen

 

INTER TEAM Bemanning AB

Uddevalla

Museigatan 2

tel. 0522-30970

e-mail: info@interteam.se

 

Trollhättan

tel. 0520-30950

e-mail: info@interteam.se

 

 

VÄLKOMMEN !