TJÄNSTER INOM ALLA YRKEN I NÄRINGSLIVET   Services in all professions in business
 


 

 • Rekrytering   Recruitment
 • Headhunting
 • Entreprenad
 • Seniortjänster   Senior Services    
 • Omställning   Outplacement
 • Jobbcoaching   Job coaching
 • Arbetsvägledning   Employment Guidance 
 • Konsulttjänster i Sverige och utomlands   Consulting services in Sweden and abroad    

 


ÖVRIGA SEKTORER :   Other sectors


 

 • Vårdsektorn   The healthcare sector      
 • Pedagogsektorn    Educator sector         
 • Hushållsnära tjänster    Household services