Rekryterings- och bemanningslösningar inom näringslivet samt offentlig sektorn

 
  • Rekrytering
  • Headhunting
  • Bemanning
  • Seniortjänster
  • Entreprenad
  • Konsulttjänster

    - Sverige
    - Utomlands

  • Tillhörande sektorer
    - Vårdsektorn
    - Pedagogsektorn
    - Hushållsnära tjänster

HEJ
SE VAD VI ARBETAR MED
SAMT NÅGRA EXEMPEL PÅ VÅRA TJÄNSTER


Alice