Pedagoger till för- grund- och gymnasieskolor samt närigsliv och vuxenutbildning.

 

Personal inom läraryrket med olika kompetenser/erfarenheter/språk/ naturvetenskapliga/samhällsorienterande ämnen m.m.                                                                          

Kompetenta barnskötare till barnomsorg, fritidsverksamhet, skola samt annan utbildningsverksamhet.